Tiến độ triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 1. Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Thác Giềng 1&2 cho Công ty Cổ phần Sông đà Bắc Kạn, thông tin dự án cụ thể như sau:
 • Tên dự án đầu tư: Dự án Thủy điện Thác Giềng 1&2
 • Tổng công suất thiết kế: 8,5MW;
 • Địa điểm thực hiện dự án: Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
 • Diện tích đất sử dụng: khoảng 90,16 ha;
 • Tổng vốn đầu tư dự án: 243.723.000.000 đồng;
 • Tiến độ thực hiện dự án:

+ Quý IV/2017: Chuẩn bị đầu tư;

+ Quý I/2018- Quý IV/2018: Khởi công xây dựng các hạng mục của công trình, ngăn sông.

+ Quý I/2019 – Quý III/2019: Hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị và phát điện.

 1. Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Pác Cáp cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1, thông tin dự án cụ thể như sau:
 • Tên dự án đầu tư: Dự án Thủy điện Pác Cáp
 • Tổng công suất thiết kế: 6MW;
 • Địa điểm thực hiện dự án: xã Lương Thành và xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
 • Diện tích đất sử dụng: khoảng 48,3 ha;
 • Tổng vốn đầu tư dự án: 208.879.000.000 đồng;
 • Tiến độ thực hiện dự án:

+ Quý I/2018: Chuẩn bị đầu tư;

+ Quý II/2018- Quý IV/2018: Khởi công xây dựng các hạng mục của công trình, ngăn sông.

+ Quý I/2019 – Quý III/2020: Hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị và phát điện.

+ Quý IV/2020: Phát điện thương phẩm.

 1. Dự án thủy điện Khuổi Nộc: Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3566/QĐ-BCT ngày 03/10/2018. Hiện nay đang triển khai bước xin chủ trương đầu tư.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn