Công ty Hoàng Giang tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005

Ngày 26/4/2012 Công ty Hoàng Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005 cho lĩnh vực giết mổ và đóng gói sản phẩm thịt đà điểu, thịt lợn rừng … Tiếp tục đọc

Trang 2 / 212