UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Đây là năm thứ hai tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường … Tiếp tục đọc

Kết quả sự kiện Tuần lễ giới thiệu cam, quýt và sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo theo Kế hoạch số 399/KH- UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới … Tiếp tục đọc

Hội nghị tổng kế chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, công bố đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018

Sáng 16/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, công bố kết quả xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình cấp tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO Mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn (vòng 1)

 Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn được triển khai với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc tế về phát triển nông lâm nghiệp (IFAD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. … Tiếp tục đọc

Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn: Nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư

Nằm trong vùng kinh tế Đông Bắc, tỉnh Bắc Kạn có nhiều lợi thế phát triển về công nghiệp, nông – lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và du lịch. Với nhiều … Tiếp tục đọc

Vườn Quốc gia Ba Bể- Khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách

Vườn Quốc gia Ba Bể-Khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách, với hơn 20 điểm tham quan như: Hồ Ba Bể, Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Đảo đền An Mã, Đảo Bà Góa, Hang Thẳm Khít, … Tiếp tục đọc

Danh sách các doanh nghiệp đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2012

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất ra sản phẩm Địa chỉ đơn vị sản xuất ra sản phẩm 1 Miến dong Côn Minh Hợp tác xã   sản xuất chế biến dong riềng Côn Minh Xã Côn Minh, … Tiếp tục đọc

Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm điện

Thực hiện Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng phương án chi tiết, đưa việc sử … Tiếp tục đọc

Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn- hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn nằm trên địa bàn xã Bình Trung (Chợ Đồn) là đơn vị kinh doanh chế biến lâm sản và trồng rừng. Được thành lập từ tháng 9/2011, bước đầu Công ty đã ổn … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212