Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Số / Ký hiệu 27/2019/TT-BCT Ngày ban hành 15-11-2019 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký … Tiếp tục đọc

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2263/QĐ-UBND về danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. STT Tên đập, hồ chứa thủy điện Địa điểm xây dựng Dung tích (triệu … Tiếp tục đọc

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 12/09/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1601/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG … Tiếp tục đọc

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ngày 03/09/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Đây là năm thứ hai tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường … Tiếp tục đọc

Kết quả sự kiện Tuần lễ giới thiệu cam, quýt và sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo theo Kế hoạch số 399/KH- UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới … Tiếp tục đọc

Hội nghị tổng kế chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, công bố đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018

Sáng 16/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, công bố kết quả xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình cấp tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO Mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn (vòng 1)

 Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn được triển khai với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc tế về phát triển nông lâm nghiệp (IFAD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. … Tiếp tục đọc

Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn định hướng đến năm 2025

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư năm 2016 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345