Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương về sửa đổi khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 cảu Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Chi tiết xem tại đây.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn