Thông tư mới về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Theo Thông tư này, thương nhân sản xuất, nhập khẩu kê khai giá bán lẻ khuyến nghị đối với hệ thống các thương nhân phân phối sản phẩm của mình. Mức giá bán lẻ của các thương nhân phải được niêm yết công khai. Trường hợp giá bán lẻ của các thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai của thương nhân sản xuất, nhập khẩu, các thương nhân này phải kê khai giá bán lẻ của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký là cơ sở để cơ quan tiếp nhận đăng ký giá và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá và công bố cho người tiêu dùng. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa có thể thực hiện đăng ký các mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định.

Bộ Công Thương công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá đối với các thương nhân có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc. Các thương nhân sản xuất, nhập khẩu ngoài danh sách thực hiện kê khai giá tại Bộ Công Thương thì đăng ký, kê khai giá tại Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thực hiện niêm yết công khai giá sữa

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay các thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi phải thực hiện niêm yết công khai giá bán lẻ sản phẩm trên cơ sở giá bán không được vượt quá mức giá bán lẻ của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đã đăng ký, kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường đối với giá bán lẻ sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.

                                                              Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn