Triển khai chương trình khuyến mại Hỗ trợ cơ quan ban ngành năm 2013

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhận được công văn số 48/SABEC0-HTBH ngày 28/5/2013 của Công ty Cổ phần thương mại Sabeco Đông Bắc thông báo chương trình khuyến mại Hỗ trợ cơ quan ban ngành năm 2013. Sở Công … Tiếp tục đọc