Thông báo về việc góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của UBND tỉnh

          Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017. Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo “Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

          Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2015, Sở Công Thương Thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

         Thời gian lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo là 30 ngày kể từ ngày đăng tải dự thảo trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh (TTCNTT tỉnh). Văn bản góp ý gửi về  Sở Công Thương, địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định./.

Nội dung Văn bản dự thảo xem tại đây.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn