Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Thông báo số 316-TB/BCSĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương điều hành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương Bắc Kạn về việc giao điều hành Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn thuộc Sở Công Thương;

Sở Công Thương trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Quách Mạnh Thắng, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đến các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

 Xem tại đây

Sở Công Thương thông báo./.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn