Thông báo triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn