Thông báo tạm ngừng cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Ngày 27 tháng 06 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (Nghị định 67) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013 và bãi bỏ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 Nghị định 67 đã quy định điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn và bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 67, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các đơn vị, cơ sở và hộ kinh doanh về việc tạm ngừng cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo phòng Công Thương và các phòng có liên quan tạm dừng việc cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn, Sở Công Thương sẽ triển khai hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Vậy, Sở Công Thương thông báo để các địa phương, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Chi tiết Nghị định 67/2013/NĐ-CP tại đây.

              Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn