Thông báo số 15/TB-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành thông báo số 15/TB-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá, cung cấp thông tin về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây.

Kim Oanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn