Thông báo mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Dự kiến lớp tập huấn mở vào trong tháng 5 năm 2017, với các nội dung như sau:

  1. Nội dung:

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng; Tiêu chuẩn Việt Nam 6223:2011 đối với Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn; Tiêu chuẩn Việt Nam 6304:1997 về Chai chứa khí hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển;

- Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho, nhân viên tại cửa hàng LPG theo qui định.

  1. Đối tượng:

Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho, nhân viên tại cửa hàng LPG của các thương nhân đầu mối, đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bao gồm cả cán bộ quản lý, nhân viên đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn và các cán bộ quản lý, nhân viên mới tham gia kinh doanh LPG chưa được tập huấn).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Dự kiến trong quí II năm 2017.

- Địa điểm: Văn phòng Sở Công Thương Bắc Kạn – số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

  1. Thành phần hồ sơ:

- Biểu mẫu đính kèm tại đây;

- 01 Chứng minh nhân dân (phô tô);

- 01 ảnh màu 3 x 4cm.

Để nắm được nhu cầu đào tạo và chuẩn bị các nội dung cho lớp huấn luyện đạt kết quả, đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, gửi danh sách theo mẫu và hồ sơ cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/4/2017 để tổng hợp.

Vậy Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo tới các thương nhân kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3872 104 hoặc gọi theo số di động: Bà Oanh 0968651555. Email: oanhmtk.ct@backan.gov.vn.

Sở Công Thương Bắc Kạn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn