THÔNG BÁO Công khai số điện thoại đường dây nóng

Thực hiện Văn bản số 3576/UBND-NCPC ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 839/TTrT-VP ngày 26/12/2019 của Thanh tra tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử của các cơ quan đơn vị. Sở Công Thương thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Nội dung tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành quản lý trong thực thi công vụ.

2. Cách thức tiếp nhận thông tin

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại

- Trong giờ hành chính: Thanh tra Sở Công Thương, số điện thoại 02093.872.105

- Tất cả các giờ trong ngày: Ông Ngôn Biên Cương, Chánh Thanh tra, số điện thoại: 0965.005.338

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn

3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương.

4. Các hành vi nghiêm cấm

- Nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin, phản ánh giả mạo của các tổ chức, cá nhân lợi dụng Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng… để vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Mọi thông tin không có căn cứ, không rõ ràng, mang tính quấy rối, chia rẽ, vu khống, bôi nhọ danh dự, chống phá sẽ không được xem xét, giải quyết và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết./.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn