Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy