Thành lập Sở Công Thương Bắc Kạn

Sở Công Thương Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 572/QĐ -UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở hợp nhất các bộ phận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp của Sở Công nghiệp-Khoa học và Công nghệ với Sở Thương mại và Du lịch sau khi đã tách các bộ phận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch sang Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại. Sau khi được thành lập, bộ máy tổ chức của sở có 7 phòng, ban và 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khuyến công và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc sở là 87 người.

Bản đồ Hành chính tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương Bắc Kạn có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuọc phạm vi quản lý của Sở.

Phòng Kế hoạch- Tài chính

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn