Thẩm định Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại Sở Công Thương, Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 tiến hành họp thẩm định hai Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định két luận HN thẩm định QHTM

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận HN thẩm định QHTM. Ảnh, Mai Hùng

Thành phần dự họp gồm các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Đơn vị Tư vấn trình bày nội dung QH; ảnh: Mai Hùng

Đơn vị Tư vấn trình bày nội dung QH; ảnh: Mai Hùng

Sau khi đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung hai quy hoạch, các ủy viên phản biện trình bày bản nhận xét, đánh giá và các thành viên hội đồng tập trung thảo luận về các nội dung chính: căn cứ pháp lý của dự án, các vấn đề về thực trạng hoạt động kinh doanh sản phẩm rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh, xu hướng phát triển, định hướng quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá và các giải pháp để thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện đơn vị tư vấn có ý kiến giải trình và đã tiếp thu những ý kiến đóng góp vào hai quy hoạch.

Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu kín; Kết quả: Hội đồng nhất trí thông qua hai dự án Quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thay mặt Hội đồng thẩm định kết luận: Đề nghị Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch xong trước ngày 10 tháng 02 năm 2015 để trình UBND tỉnh phê duyệt; Trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện cần tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp, đưa ra giải pháp để quản lý tốt hơn, đặc biệt chú ý đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng; trong công tác cấp Giấy phép cho các địa phương, ngoài căn cứ vào dân số trên địa bàn, cần xem xét thêm yếu tố khoảng cách địa lý, đặc biệt là đối với tỉnh miền núi như Bắc Kạn; đi sâu phân tích cụ thể hơn giải pháp về tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn