Tăng cường nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12 tháng 8 năm 2013 Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã có ý kiến chỉ đạo đối với các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Vịêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Là thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong những năm qua Sở Công Thương đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh có ý thức trong việc ưu tiên mua sắm hàng Việt, tiêu dùng hàng Việt; đã tập trung chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp của tỉnh tham gia đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu vùng xa, tổ chức các phiên chợ hàng Việt trên địa bàn tỉnh… Chính vì lẽ đó Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực sự phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và sự đồng hành của doanh nghiệp. Để cho cuộc vận động có sức lan toả, đạt hiệu quả thiết thực, lâu dài, Sở Công Thương Bắc Kạn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực cuộc vận động trên một số nội dung cụ thể sau:

1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong việc ưu tiên mua sắm, sử dùng, tiêu dùng hàng Việt Nam; coi trọng việc tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hoá do địa phương và Việt Nam sản xuất; 2) Tăng cường công tác chỉ đạo và vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần xác định cuộc vận động này là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của mình trên cơ sở ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm. Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với  sản phẩm hàng hoá cùng loại trên thị trường; 3) Tăng cường các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thường xuyên tổ chức các phiên chợ hàng Việt… không chỉ dừng ở việc bán hàng mà thông qua bán hàng để tìm hiểu thị trường, thị hiếu tiêu dùng, tìm kiếm bạn hàng và phát triển mạng lưới phân phối bền vững, ổn định, lâu dài; 4) Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho tỉnh có phương án hỗ trợ doanh nghiệp về vốn vay lãi xuất ưu đãi để tập kết, dự trữ hàng hoá để thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán và những dịp cuối năm, giáp hạt…

Nguyễn Thị Vàng (SCT)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn