Tăng cường làm việc với cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương

Sáng ngày 20/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Nông Văn Chí đồng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến của UBND tỉnh với sở ngành và các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Hội nghị

                         Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Hội nghị

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhìn chung kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hội nghị lần này bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được đã tập trung làm rõ một số hạn chế, khó khăn còn tồn tại của tỉnh như: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Giá trị giải ngân đạt thấp do thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư công còn phức tạp, nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn đầu tư Chương trình 135 chưa được giao kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp và gặp nhiều khó khăn. Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về quản lý và khai thác khoáng sản còn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tuy đã được quan tâm, chỉ đạo sát sao nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. Nguyên nhân Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thấp phần lớn do yếu tố chủ quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, trách nhiệm người đứng đầu một số đơn vị chưa quyết liệt, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm, chưa tích cực chủ động trong tham mưu, giải quyết công việc. Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa nền hành chính chưa bảo đảm yêu cầu. Công tác thực hành tiết kiệm, chấp hành kỷ cương công vụ, công chức còn hạn chế, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chưa hiệu quả.

Tại Hội nghị, các huyện, thành phố đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong đó một số vấn đề được nhiều địa phương kiến nghị là khó khăn trong công tác thu ngân, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý khoáng sản, lâm sản trên địa bàn; kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai; việc tiêu thụ thuốc lá cho người dân; kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế xã trong chương trình nông thôn mới; việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia; dịch châu chấu hại cây trồng…

Lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời làm rõ các vấn đề liên quan, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý trọng tải xe, thực hiện ấn định thuế khoáng sản; thủ tục thanh quyết toán và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính, công tác tuyển dụng công chức viên chức, bổ nhiệm cán bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nông Văn Chí yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá lại hoạt động và chất lượng cán bộ của Văn phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như thực hiện các đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thực sự quyết tâm và nỗ lực; yêu cầu các cấp ngành và địa phương cần nêu cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong sản xuất nông nghiệp cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực và các loại cây trồng quan trọng. Đối với sản xuất công nghiệp, giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề án công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, theo dõi các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, việc thực hiện Đề án ấn định thuế khoáng sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban Quản lý dự án, các địa phương phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch. Yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về quản lý khoáng sản, lâm sản; thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã, tập trung xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với công tác cải cách hành chính, giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện các giải pháp trọng tâm, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cần rà soát lại nhiệm vụ năm 2017 để tập trung thực hiện đạt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch năm 2018 đúng lộ trình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, làm việc với cơ sở để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bắc Kạn

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn