Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH Thương mại Lô Hội