Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018