Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao chất lượng đối với sản phẩm có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019