Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019