Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định phát luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp vi phạm hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp để thu lợi bất chính, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch kiểm tra bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp đang hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

22396694_1966748643602994_444011517_o

  Theo đó, Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp của 13 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở Công thương xác nhận tiếp nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thông qua đợt kiểm tra kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời tuyên tuyền, hướng dẫn, kiểm tra giám sát người tham gia bán hàng đa cấp để tránh việc lợi dụng kinh doanh theo phương thức đa cấp để thu lợi bất chính đảm bảo các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 19/9 đến ngày 20/10/2017. Mọi tổ chức, cá nhân, người tham gia bán hàng đa cấp có kiến nghị về hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh liên hệ Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại phòng Quản lý Thương mại: 0209.3872.104; Thanh tra sở: 0209. 3872.105.

Bài: Kim Oanh (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn