Sở Công Thương phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý chợ và kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” và Quyết định số 251/QĐ-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện “Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn” năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu thương mại – Bộ Công Thương tổ chức 02 lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ” và lớp bồi dưỡng “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình”.

Trong đó, lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ” tập trung cung cấp những kiến thức, kỹ năng quản lý và định hướng, chính sách của Nhà nước đối với quản lý chợ nhằm phát huy tốt vai trò của chợ đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội trong giai đoạn hội nhập hiện nay; Phổ biến kinh nghiệm chuyển đổi các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ sang doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ. Giới thiệu mô hình tổ chức và quản lý của một số doanh nghiệp HTX quản lý chợ điển hình; Các phương thức khai thác cơ sở vật chất chợ và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho mọi đối tượng tham gia vào hoạt động chợ; Các phương thức tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh trên chợ; Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường chợ; Giới thiệu mô hình thí điểm chợ vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng cao nhận thức về chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham gia của các học viên là thành viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ và ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

21618503_1099139566887882_1622173099_o

Lớp bồi dưỡng “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình”, nhằm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho các hộ kinh doanh ở quy mô hộ gia đình tại khu vực nông thôn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh trong hoạt động kinh doanh thương mại; Giới thiệu về cơ chế, chính sách và những quy định hiện hành của Nhà nước đối với thương nhân nói chung, các hộ kinh doanh nói riêng; Nhận biết hàng thật, hàng giả; Kiến thức và kỹ năng tổ chức bán hàng, văn minh thương mại; Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; Nâng cao nhận thức về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động với sự tham gia của hơn 130 học viên là các hộ kinh doanh trên mọi lĩnh vực trên địa bàn (hộ kinh doanh thương mại thuần túy; hộ sản xuất nông nghiệp kiêm kinh doanh thương mại, các hộ kinh doanh thương mại đồng thời là xã viên các Hợp tác xã).

Lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục đích tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chợ; đảm bảo hoạt động chợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật; quản lý, khai thác có hiệu quả các chợ nhằm thu hút khách hàng đến với các chợ truyền thống; tăng sức mua, sức cạnh tranh cho kênh lưu thông hàng hóa qua chợ. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn