Sở Công Thương chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019