Sở Công Thương Bắc Kạn với Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017