Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019