Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia

 Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 3-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 6-8, phát biểu trong lễ ra mắt của hội đồng này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Hội đồng Tiền lương Quốc gia là mô hình mới, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Để hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên hội đồng, thành viên bộ phận kỹ thuật của hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan để hoạt động của hội đồng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ pháp luật đã quy định.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia góp phần quan trọng xây dựng hệ thống quan hệ lao động hợp tác, hài hòa. Hội đồng hoạt động nhằm cải thiện cơ chế xác định tiền lương tối thiểu dựa trên cơ sở dữ liệu, căn cứ khoa học; thúc đẩy đối thoại xã hội, tìm kiếm sự đồng thuận, ổn định trong quan hệ lao động; tăng cường trách nhiệm của các đối tác xã hội đối với các thành viên; cải thiện việc thực thi quy định pháp luật về tiền lương tối thiểu.

Trong thời gian tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ cung cấp các cơ sở, luận cứ làm căn cứ cho các bên xác định phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, tổ chức các phiên họp hội đồng để các bên chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết, tạo sự đồng thuận cao nhất trong phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Hội đồng sẽ thực hiện việc xác định, khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu áp dụng cho năm 2014.

Theobáo Sàigòngiảiphóng

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn