Quyết định V/v bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ , sản phẩm cụ thể theo quy định tại thời điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật quy hoạch thẩm định quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn