Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết xem tại đây   (Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn