Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 15/05/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn