Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03/4/2019 về ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ só tiếp cận điện năng thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của CP

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn