Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2025

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn