Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn