Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn