Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 03/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới, phòng chống dịch Covid-19

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn