Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn