Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/220 của Thủ tướng Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn