Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu

Ngày 02/7/2015 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.
  2. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.
  3. Giá gói thầu: 1.753,82 triệu đồng.
  4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.
  7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2015.
  8. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. 

Nguyễn Thu Nga – QLĐN

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn