Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn