Phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 29/08/2019, UBND tình đã ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về Phê duyệt khoanh định bổ sung 02 khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và 08 khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường vào Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

STT Tên mỏ Xã/Thị trấn Huyện Loại khoáng sản Diện tích (ha)
1 Kéo Lếch Nghĩa Tá, Lương Bằng và Bằng Lãng Chợ Đồn Chì – kẽm – mangan – sắt 17,9
2 Bó Liều Đồng Lạc và Nam Cường Chợ Đồn Chì kẽm 14,9
3 Vằng Doọc Bình Trung Chợ Đồn Cát, sỏi 4,52
4 Pác Nghiên Bình Trung Chợ Đồn Cát, sỏi 9,7
5 Pác Châm Bành Trạch Ba Bể Cát, sỏi 4,54
6 Nà Mèng Mỹ Thanh Bạch Thông Cát, sỏi 7,96
7 Bản Cày Như Cố Chợ Mới Đá vôi 0,99
8 Nà Quang Thanh Bình Chợ Mới Đá vôi 8,4
9 Cốc Coóc – Bản Pò Yến Lạc Nà Rì Cát, sỏi 9,24
10 Bản Cầy -Nà Pán Nà Phặc Ngân Sơn Cát, sỏi 3,33

 

Phương Thảo (Sở Công Thương)

 

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn