Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn