Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn