Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020

Chi tiết xem tại đây.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn