Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn