Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn