Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn