Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Chi tiết xem tại đây, Biểu kèm theo

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn