Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn